c/ybox-confession
admin
2 năm trước
#YouthShare [TRẢI LÒNG CỦA MỘT PAPARAZZI - NGHỀ ĐẦY THỊ PHI VÀ TAI TIẾNG]. Chào c
Hình mô tả cho bài confession
#YouthShare [TRẢI LÒNG CỦA MỘT PAPARAZZI - NGHỀ ĐẦY THỊ PHI VÀ TAI TIẾNG] Chào các bạn, cho phép mình được dấu danh tính vì tính chất nghề nghiệp. Hiện tại mình 24 tuổi và đang làm một paparazzi. Đây là bài viết trải lòng của mình với các bạn về một công việc khá thú vị (Paparazzi) nhưng không tránh được điều tiếng từ xã hội. Đọc bài viết chi tiết tại: https://bit.ly/3gJWKVw #paparazzi ----------------------------------------------------------------------------------------- >>> Giới trẻ Việt Nam thiếu định hướng nghề nghiệp, các anh chị hãy cùng YBOX giúp các bé một tay vì một thế hệ trẻ không lãng phí bao năm đại học bằng những chia sẻ rất thật của mình tại đây nhé: https://bit.ly/2Oartxu (*) Đăng kí làm CTV cho dự án Youth Confessions để có cơ hội đóng góp cho cộng đồng và tích lũy thêm những kiến thức định hướng cho nghề nghiệp tại đây: http://bit.ly/2ZVyckO