c/ybox-confession
admin
2 năm trước
#YouthShare [CHUYỆN LÀM NGO - 3 THÁNG THỰC TẬP MÌNH ĐÃ HỌC ĐƯỢC GÌ (PHẦN 3): TIP
Hình mô tả cho bài confession
#YouthShare [CHUYỆN LÀM NGO - 3 THÁNG THỰC TẬP MÌNH ĐÃ HỌC ĐƯỢC GÌ (PHẦN 3): TIPS HỮU ÍCH CHO BẠN!] Bạn cần hiểu rằng, những tổ chức làm vì cộng đồng sẽ không đặt lợi ích cá nhân họ lên trên hết mà là hướng tới lợi ích cộng đồng. Bạn sẽ cần phải cống hiến nhiều hơn trước khi bạn thực sự nhận lại được điều gì đó. Nhưng đồng thời, bạn sẽ được cảm thấy mình trở thành một phần của điều gì đó to lớn hơn bản thân mình rất nhiều, một điều gì đó rất có ý nghĩa bởi vì mỗi ngày bạn sống, bạn làm việc, là bạn đang góp phần mang đến những điều tốt đẹp hơn cho cuộc sống của chính bạn và người khác, bạn đang góp phần thay đổi thế giới. Đọc bài viết chi tiết tại: https://bit.ly/39OSphp #NGO ----------------------------------------------------------------------------------------- >>> Giới trẻ Việt Nam thiếu định hướng nghề nghiệp, các anh chị hãy cùng YBOX giúp các bé một tay vì một thế hệ trẻ không lãng phí bao năm đại học bằng những chia sẻ rất thật của mình tại đây nhé: https://bit.ly/2Oartxu (*) Đăng kí làm CTV cho dự án Youth Confessions để có cơ hội đóng góp cho cộng đồng và tích lũy thêm những kiến thức định hướng cho nghề nghiệp tại đây: http://bit.ly/2ZVyckO