Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/hustconfession
admin
4 năm trước
Yêu hay không yêu??? ? #Franky
Hình mô tả cho bài confession
Yêu <a href="https://confession.vn/10604-4-nam-roi-anh-con-han-em-khong-hom-nay-vao-fb-cua-anh-nhin-thay-anh-cuoi-cua-anh-va-co-ay-nhin/" title="hay" alt="hay">hay</a> không yêu??? ? #Franky