Bình luận

Việt Nam mình vẫn thoáng nhưng hình như theo mình thấy thì bên Trung Quốc gắt hơn về vấn đề này phải không ta? Hình như là bị dư luận phản ứng gắt lắm thì phải