Bình luận

Thật ra không có ai dám tự tin là mình không có lúc sai lầm, kể cả bạn có đi lâm sàng siêng tới đâu. Nên chấp nhận sai số như một phần của công việc. Tôi nghĩ cách giải quyết không phải là "giá gì hồi xưa đi lâm sàng siêng hơn" (đi học đầy đủ là trách nhiệm rồi) mà là cách đối mặt với sai sót như thế nào, học được gì và nếu gặp lại sẽ tránh không làm điều gì.
Nghề này học học nữa học mãi học cả dân gian phải từng chải nghiệm mới có kiến thức trong các tình huống. Nghề này hiếm có người không sai sót. Nên bạn cố phấn đấu lên
Chỉ có thể tiếp tục nâng cao kiến thức, học từ sách vở, học từ thực tế, học từ sai lầm của người khác, đó là cách để bản thân ít sai lầm hơn