Bình luận

Nói chung khi đi học Thầy Cô bắt nạt thấy tủi thân đồ, ra đi làm đi rồi bị các tầng lớp giai cấp khác nhau trong xã hội nó bắt nạt, từ người nhà bệnh nhân, ông to bà bự...... trong nhiều lĩnh vực khác nhau, chưa để đến cái “thằng” làm BHYT (xin lỗi vì gọi là thằng vì 10 ng làm thì chắc có được mấy người là dân y khoa) nó đè cho rỗng túi, vừa tủi thân mà còn nghèo nữa, lúc đó mới thấy Chai Mặt trên ghế nhà trường đáng biết bao :))
Thực ra đi ls mình cũng sợ bị la rầy lắm, nhưng chả thà vậy để còn biết sai ở đâu, chứ cứ vất va la cà ở bv cuối cùng cũng k biêt làm gì đúng gì sai. Với lại, mỗi lần bị la tinh thần chiến đấu lần sau cao hơn 1 bậc . Còn bài viết của anh thì phạm vi rộng, nên mình không biết hết để bàn luận hơn được.
T nói thật chứ thầy cô có quát mắng thì cũng để cho mình hoàn thiện bản thân hơn; OK, đồng ý là thầy cô chưa chắc đã hoàn thiện nhưng chả có gì cả, tụi m giỏi hơn được thầy cô thì thầy cô càng mừng chứ đ*o đùa. Đ*o hiểu sao bài này vậy cũng đăng được.
Phương tây họ đi trước mình 100-200 năm gì đó mà họ còn dzi. Nên suy ra 100-200 năm nữa mình sẽ dzi. Lúc đó xanh cỏ rồi. Đọc để thêm hình dung về tương lai