Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/ydsconfessions
admin
4 năm trước
#YDcfs20325 11/03/2018 13:17:50 Mình đang tìm 1 chàng trai thất lạc. Tên chàng có 4
Hình mô tả cho bài confession
#YDcfs20325 11/03/2018 13:17:50 Mình đang tìm 1 chàng trai thất lạc. Tên chàng có 4 chữ, mà não cá vàng của mình quên mất chữ thứ 3 <a href="https://confession.vn/11040-oan-gia-ngo-hep-chay-cung-kho-thoat-ngay-gap-lai-toi-k49-co-1-anh-trai-hoc-ben-hmu-kho-cai-ngh/" title="nên không" alt="nên không">nên không</a> tìm được tung tích của hắn. Chỉ biết hắn học dược, tên Phạm Ngọc .... Quý. Mọi người ai biết chàng ở <a href="https://confession.vn/nghi-van/" title="đâu" alt="đâu">đâu</a> nhắn mình với. Chuyện là chúng mình nói chuyện trên Tinder vào tối hôm trước, thấy thích thích, sáng hôm sau cái tài khoản của mình không đăng nhập được. Buồn hiu hắt! Xin <a href="https://confession.vn/10434-vay-la-minh-a-xa-nhau-uoc-4-nam-roi-anh-nhi-a-4-nam-roi-vay-ma-nhung-ki-uc-cua-em-ve-anh-van-l/" title="cảm" alt="cảm">cảm</a> ơn và có hậu tạ." ------------------------------------- #sam