Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/ydsconfessions
admin
4 năm trước
#YDcfs20265 01/03/2018 5:39:41 Anh, chị cho em hỏi xin thông tin của thầy cô tư
Hình mô tả cho bài confession
#YDcfs20265 01/03/2018 5:39:41 Anh, <a href="https://confession.vn/9701-chao-cac-ban-minh-la-sinh-vien-cua-truong-dao-nay-thay-nhieu-em-khoa-sau-keu-gao-ve-viec-trai-b/" title=" chị" alt=" chị"> chị</a> cho em <a href="https://confession.vn/11893-em-trai-doa-thang-cung-phong-en-ngat-xiu-co-thanh-nien-nao-en-muc-naythanh-nien-21-tuoi-k56-ne/" title="hỏi" alt="hỏi">hỏi</a> xin thông tin của thầy cô tư vấn tâm lý trường <a href="https://confession.vn/11802-no-i-roi-cau-nen-i-tim-cho-minh-1-con-uong-moi-1-nguoi-moi-ban-than-toi-ko-hoc-neu-ma-hoc-1-tr/" title="mình với" alt="mình với">mình với</a> ạ. Em nghĩ bạn em đang mắc trầm cảm, nhưng nếu khuyên n đi bs chắc chắn n k chịu. Em cảm ơn m.n nhiều! --------------------------#roll