Bình luận

Có ai đọc xong cảm thấy xót lòng không phải vì nội dung mà là vì trình tiếng Anh và dịch những từ viết tắt của mình quá tệ không? Đọc 2,3 lần và cố gắng lắm mới dịch được.