Bình luận

Anh gì đó ơi, em ế cũng có “thâm niên rồi”. Nếu anh không ngại, xin mời quí nhân xuất đầu lộ diện. :))
Nhoi Diêu Phạm Thị Kim Quỳnh Ngô Nguyên Nhật Anh Nguyễn Ngọc Huyền Thinh Phan Võ Nguyễn Quỳnh Hương Lê Tuyết Lan Ngân Thị Nguyễn Quý Lê Hữu Phương Hà Nguyễn Lâm Thanh Thu Tô Hoàii Huỳnh Nhi chủ nhiệm của chúng ta lên sóng ồi kìa Đào T.Diệu Ngân