Bình luận

Có trai trẻ mấy má ôi!!!!Bữa đó đội mình con nào đeo kính lên múa hót??? Trần Hà Hiền Trần Nguyễn Chun Đỗ Hoàng Nguyên Khang Kendy Trần Nguyễn Ngọc Trâm