Bình luận

bác biết thứ 7 tuần sau là nhiều bạn về quê lắm không T.T muốn xem thì phải tranh thủ ôn rồi... đổi sang t7 có mà xuân này con không về