Bình luận

Khi đi truyền máu hay hiến máu chỉ cần làm 1 xét nghiệm với sinh phẩm có độ nhạy cao, nếu mẫu đó dương tính là loại bỏ. Còn nếu để chẩn đoán có bị nhiễm HIV hay không thì phải làm với 3 sp, sp1 có độ nhạy cao, sp 2 và 3 có độ đặc hiệu cao. Nếu kết quả là không xác định có nghĩa là sp1, sp2, sp3 có mẫu dương tính có mẫu âm tính. Thì hẹn lấy máu lần 2 sau 14 ngày với 3 sp như lần 1, nếu lần 2 cả 3 sp âm tính thì khẳng định âm tính, cả 3 sp dương tính thì khẳng định dương tính, cả 3 có cả dương tính và âm tính thì kết quả là không xác định và lại tiếp tục hẹn lấy máu lần 3 sau 14 ngày. Cho dù bạn làm ở pasteur hay trung tâm y tế dự phòng thì đều hẹn lấy máu sau 14 ngày. Ở tp HCM có 9 cơ sở được khẳng định HIV là chợ rẫy, từ dũ, hùng vương, lao phổi pnt, bv truyền máu huyết học, nhiệt đới, tt y tế dự phòng hcm. Tt y học dự phòng - cục quân y.