Bình luận

Lại cảm nắng.. Làm mình nhớ lại 10 tháng về trước.. Nghĩ mà vui cho sự con nít của mình và cũng bùn vì bị từ chối