Bình luận

Đọc tui tưởng viết cho tui chớ, vì có con bạn "men hơn a" là bà đó Hồ Hạnh , ai dè đọc tới quần đỏ với xe 51 mới biết ko phải :D