Bình luận

Hãy yêu 1 người dù bận đến cỡ nào thì vẫn dành thời gian cho mình, chứ đừng yêu 1 người lấy cái cớ bận rộn trong mọi tình huống. Nguyễn Minh Châu like cmt cho nhóm trưởng nào
Ráng đi không mai mốt đi khám bệnh không được là ny của bác sĩ mà phải dùng danh nyc của bác sĩ để lên khám trước ?