Bình luận

Nguyễn Thanh Phong đọc tới đoạn "...chẳng đẹp trai...." thì bần tăng liền liên tưởng đến thí chủ = ̄ω ̄=