Bình luận

Điểm điếc cũng quan trọng. Nhưng về làm không được thì dù có là YDS hay tu nghiệp quốc tế cũng vứt. Quan trọng là chế có đủ tư cách để cầm tiền khám bệnh ko thôi.