Bình luận

Bạn đừng lo lắng, rồi cảm giác ấy cũng trôi qua nhanh thôi, như bạn coi phim thì thích người iu là cảnh sát hay quân nhân thôi <3