Bình luận

Mình đã từng như bạn, đến bây giờ mình vẫn còn yêu người đó rất nhiều, h mình mong người ấy có thể được hạnh phúc