Bình luận

Vậy mỗi lần bạn mắt tè bạn có đợi hay duy chuyển lại đúng cái WC đó đi tè không =))