Bình luận

Một bệnh nhân của mình từ chỗ thở qua mở khí quản, liệt tứ chi, ăn qua sonde, 10 điểm, suy kiệt nặng đã dần dần hồi phục từng chút một, nằm viện 2 tháng đến khi tự ăn được, gọi biết mở mắt nhắm mắt xuất viện về, tập vật lý trị liệu, sau 1 năm rưỡi bệnh nhân bây giờ gần như bình thường, nhớ lại được tất cả, chỉ có điều cô người yêu năm ấy đã đi lấy chồng.