Bình luận

Nó không cho mình mượn tài liệu mình còn kiếm ở chỗ khác được, chứ nó mà cho tài liệu đánh sai đáp án cho mình học ấy mới là đứa khốn nạn :o
Hồi xưa mình cũng tưởng môi trường y thân thiện lắm, thật ra là đấu đá giành giật còn hơn mấy ngành khác, phải vừa chăm học vừa khôn thì mới sống nổi bạn ạ :)) ráng lên.