Bình luận

Học xong môn đường lối cách mạng anh ấy đã ngộ ra chân lý. Đảng đã cho ta một mùa xuân đầy ước vọng có khác....kaka song Đảng nói thì hay lắm bà con ạ kaka