Bình luận

Bi kịch là ở chỗ có không ít người chọn Y với lý do ban đầu là vì lỡ học hơi giỏi và đi đâu cũng được khuyên "đi làm BS giàu lắm con, con thấy BS nào nghèo chưa" và "làm BS đi sau này cả họ nhờ" =))