Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/ydsconfessions
admin
2 năm trước
#YDcfs. """Ê, tao với mày quen nhau đi?"". ""......"". Nếu bạn đi Mùa hè xanh mà có
#YDcfs """Ê, tao với mày quen nhau đi?"" ""......"" Nếu bạn đi Mùa hè xanh mà có một ai đó hỏi bạn như vậy thì bạn sẽ làm gì. Ế lâu ngày nên cũng muốn đồng ý lắm mà ...." _____________________ - #đen cũng muốn được hỏi như vậy á