Bình luận

"vì em muốn học được bản lĩnh của mấy thằng bạn em chứ không phải mấy chuyện mà người ta cho là con gái nên làm". Chị ko biết e mạnh mẽ thế nào mà xem thường con gái quá vậy? Cô gái mạnh mẽ hay cô gái cố tỏ ra mạnh mẽ?