Bình luận

Tôi vừa bị Light đẩy xém sml xong lại bị tụi bạn cấp 3 đẩy tiếp tăng 2, đm đêm nay em không về rồi U23 ơi :v #Ice
NÓ KHÁC NHAU NHÉ AD? Khi bạn ngu bạn không bao h nhận thức được cái ngu của mình và vẫn tiếp tục cái ngu đó( ngu còn tỏ ra ngu hẳn), còn khi chết thì chỉ chết có một lần , đâu chết dc lần nữa.