Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/hustconfession
admin
4 năm trước
Xin lỗi các cháu thiếu nhi,xin lỗi các đồng chí có gấu Năm nay ad
Hình mô tả cho bài confession
Xin lỗi các cháu thiếu nhi,xin lỗi các đồng chí có <a href="https://confession.vn/13483-sap-cuoi-nam-nen-thang-ban-minh-lay-so-sach-chi-tieu-trong-ca-na/" title="gấu Năm " alt="gấu Năm ">gấu Năm </a> nay ad quyết tâm ở <a href="https://confession.vn/15618-nen-oi-xu-nhu-the-nao-voi-nguoi-tung-co-cuop/" title="nhà" alt="nhà">nhà</a> học tập để đưa đất nước sánh vai với các cường <a href="https://confession.vn/10141-gia-tri-cua-tinh-ban-cac-ban-co-biet-khong-toi-a-tung-la-mot-co-gai-rat-nang-ong-co-nhieu-ban/" title="quốc năm" alt="quốc năm">quốc năm</a> châu?? Thế nhé,xác định bão đi:)) #Mos