Bình luận

Tự ý đăng hình người khác làm trò vui mà không được sự đồng ý đa bất lịch sự rồi,̃ phạm luật cmnr, lại còn bày trò xác nhận xóa hình để clone thêm, thật vãi lồng, làm trò mèo :)
Các thanh niên có đủ giờ chụp lén rồi đăng tìm người ta thì thà trực tiếp đến bắt chuyện đi :) Nếu bảo là do xấu hổ, ngượng ngùng gì đó thì đăng hình người khác mà không có sự đồng ý của người ta cũng không hay ho gì. Tôi xin trang trọng đề nghị TDT confession hãy dẹp ngay album này.