Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/hustconfession
admin
4 năm trước
Xanh là màu của tuổi trẻ Đỏ là màu của nhiệt huyết Bách Khoa luôn
Hình mô tả cho bài confession
Xanh là màu của tuổi trẻ Đỏ là màu của nhiệt huyết Bách Khoa <a href="https://confession.vn/co-1-ua-luoi-bam-phim-en-muc-nay/" title="luôn mang" alt="luôn mang">luôn mang</a> trong <a href="https://confession.vn/10747anh-biet-em-han-anh-nhung-ua-be-khong-co-toi-xin-em-cuu-me-con-co-ay-anh-nghi-em-la-nguoi-nhu-t/" title="mình" alt="mình">mình</a> hai màu sắc ấy! Cổng KTX Source: st