Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/hustconfession
admin
4 năm trước
Woaaaa vất vả bao lâu nay cuối cùng cũng được làm thành viên chính thức
Hình mô tả cho bài confession
Woaaaa vất vả bao lâu nay cuối <a href="https://confession.vn/10195-ngay-mai-anh-ay-am-hoi-anhnguoi-ma-toi-a-yeu-hon-bat-cu-thu-gi-nam-ay-toi-hoc-lop-10-vi-nho-ba/" title="cùng" alt="cùng">cùng</a> cũng được <a href="https://confession.vn/10028-vua-oc-mot-cai-cfs-ve-cua-oi-tien-ma-minh-nghi-lai-thay-cuoc-oi-minh-eo-le-qua-minh-la-k56-neu/" title="làm thành" alt="làm thành">làm thành</a> viên chính thức rồi ? Tất cả quỳ xuống !! #bae