Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/hustconfession
admin
4 năm trước
Vừa đủ 8 năm ở Bách khoa ? Tao không nghĩ đây là sự trùng
Hình mô tả cho bài confession
Vừa đủ 8 <a href="https://confession.vn/9927-ke-hoach-hoan-hao-minh-la-k51-moi-lay-vo-uoc-3-thangcau-chuyen-nay-ke-ve-ban-than-khac-gioi-cua/" title="năm" alt="năm">năm</a> ở Bách khoa ? Tao <a href="https://confession.vn/11789-13-nam-truocong-theo-bo-ong-qua-nha-minh-choi-bo-kho-ay-chau-an-i-thoi-chau-khong-an-au-a-em-c/" title="không nghĩ" alt="không nghĩ">không nghĩ</a> đây là sự trùng hợp ngẫu nhiên ??