Bình luận

Mỗi người có một cách suy nghĩ, có một sở thích riêng. Bạn ấy không thích thì thôi không ép. Còn đằng này ngồi phán như thánh vậy.
Hôm bữa ngồi ăn cơm nghe 2 bạn nữ và 1 bạn nam "gần giống nữ" mặc đồng phục trường mình nói 1 câu " con trai trường mình dơ lắm, ai thèm"