Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/rumorconfessionaboutkbiz
admin
4 năm trước
Vocal line nhà BTOB comeback với "When it rains" Link :https://youtu.be/2urMSQ2Ms9o Giọng ngọt quá đi.
Hình mô tả cho bài confession
Vocal <a href="https://confession.vn/13589-em-qua-cua-nyc-i-tang-nym-chao-ad-chao-mn-minh-la-sv-nam-cuoi-xi/" title="line nhà" alt="line nhà">line nhà</a> BTOB comeback với "When it rains" Link :https://youtu.be/2urMSQ2Ms9o Giọng ngọt quá đi. BTOB-BLUE jjang ?? ------------- Gấu<br/><br/>[facebook https://www.facebook.com/RumorConfessionaboutKbiz/photos/a.311741175903398.1073741829.311505085927007/472296019847912/?type=3 ]</div>