Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/hustconfession
admin
4 năm trước
Viết ra đây những câu nói bất hủ của thầy cô trường chúng ta đi
Hình mô tả cho bài confession
Viết ra đây <a href="https://confession.vn/10254-xi-hoi-e-uoi-gai-chuyen-ngan-gon-va-cuc-ki-kinh-di-minh-dan-neu-cung-phong-minh-co-1-thang-hoc/" title="những" alt="những">những</a> câu nói bất hủ của thầy cô trường chúng ta <a href="https://confession.vn/la-thien-than-luon-ay/" title="đi " alt="đi ">đi </a> nàooo (Cmts sẽ <a href="https://confession.vn/10898-chuyen-ve-anh-trai-gia-inh-minh-co-4-nguoi-ba-me-anh-trai-va-minh-anh-trai-minh-hoc-neu-a-ra-t/" title="được" alt="được">được</a> tổng hợp) Ảnh: copy