Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/hustconfession
admin
4 năm trước
Viện Toán-Tin trường ta cũng truyền tới 3 giải tích -.- Via : Truyện Voz
Hình mô tả cho bài confession
Viện Toán-Tin trường ta <a href="https://confession.vn/11875-lau-lau-ko-ve-truong-hom-nay-ve-trg-xem-thu-tuc-giay-to-e-ang-ki-thi-van-bang-2-tien-ghe-qua-n/" title="cũng truyền" alt="cũng truyền">cũng truyền</a> tới 3 giải tích -.- Via : Truyện Voz #fantasy