Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/confessionngontinh
admin
4 năm trước
“Vì sao chúng ta luôn yêu những người không để ý đến chúng ta?” Anh
Hình mô tả cho bài confession
“Vì <a href="https://confession.vn/ham-mo-bach-khoa-la-nhu-nao-la-20-nguyen-vong-eu-vao-bach-khoa-phieu-a/" title="sao chúng" alt="sao chúng">sao chúng</a> ta <a href="https://confession.vn/13646-lan-au-tien-an-tet-xa-nha-minh-la-cuu-sinh-vien-neu-ang-du-hoc-b/" title="luôn" alt="luôn">luôn</a> yêu những người không để ý đến chúng ta?” Anh không thích thế giới này anh chỉ <a href="https://confession.vn/11981-anh-trai-em-gai-ket-nghia-la-co-that-chu-ua-au-dao-gan-ay-nhung-tuyen-ngon-va-khau-hieu-kieu-n/" title="thích em" alt="thích em">thích em</a> – Kiều Nhất Des by #Phuoccongtua