Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/neuconfessions
admin
5 năm trước
Vì đó là những con người chung thuỷ ?
Hình mô tả cho bài confession
Vì đó là <a href="https://confession.vn/12342-hom-nay-la-mot-ngay-buon-moi-chuyen-a-troi-qua-rat-lau-roi-nhung-nguoi-buon-con-lai-chi-la-toi/" title="những con" alt="những con">những con</a> người chung thuỷ ?<br/><br/>[facebook https://www.facebook.com/neuconfessions/photos/a.484482358268328.101979.484451281604769/1988548807861668/?type=3 ]</div>