Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/neuconfessions
admin
5 năm trước
Vì nghĩ đến nhiều việc quá nên...à mà định nói gì quên rồi -_-
Hình mô tả cho bài confession
Vì <a href="https://confession.vn/10006-ai-cung-co-quyen-lua-chon-cuoc-song-cua-minh-cuoc-song-cua-toi-hien-tai-a-kha-ay-u-so-voi-ngay/" title="nghĩ đến" alt="nghĩ đến">nghĩ đến</a> nhiều việc quá nên...à mà định <a href="https://confession.vn/11392-chao-moi-nguoi-minh-la-1-nguoi-chua-tung-viet-confessions-nhung-hom-nay-cung-muon-chia-se-voi/" title="nói" alt="nói">nói</a> gì quên <a href="https://confession.vn/13651-30-tet-han-vn-ang-nhon-nhip-lam-phai-hom-tao-20-tuoi-va-ang-du-h/" title="rồi -_" alt="rồi -_">rồi -_</a>-