Bình luận

Mình thấy khá ổn khi sáng dậy đọc báo Ro cũng về nước. Chẳng là fan của ai, chẳng phải người yêu bóng đá. Đơn giản mình chỉ nghĩ, như vậy cả hai anh sẽ không ai phải chịu áp lực từ truyền thông theo kiểu bị so sánh.