Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/hustconfession
admin
4 năm trước
Về thôi anh đèo ? #Franky
Hình mô tả cho bài confession
<a href="https://confession.vn/11856-lan-au-mua-xe-may-cho-bo-me-minh-k55-noi-that-la-nha-minh-kho-khan-nhung-ko-c-xep-vao-ho-ngheo/" title="Về thôi" alt="Về thôi">Về thôi</a> anh đèo ? #Franky