Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/hustconfession
admin
4 năm trước
Vẫn chưa bằng tôi, bị truyền đạo 3 năm mãi mới dứt ra được đây.
Hình mô tả cho bài confession
Vẫn chưa bằng tôi, bị truyền đạo 3 năm mãi mới dứt <a href="https://confession.vn/14057-15-nam-va-mot-niem-tin-chan-chinh-hom-nay-la-ky-niem-15-nam-ngay/" title="ra được" alt="ra được">ra được</a> đây. Người truyền <a href="https://confession.vn/10538-thang-noi-doi-sao-anh-lai-noi-that-benh-vien-buon-lam-anh-a-hanh-lang-hun-hut-gio-khong-bong-n/" title="đạo lại" alt="đạo lại">đạo lại</a> là chính giáo viên năm cấp 3 của tôi, nghĩ đến lại thấy sợ, ám ảnh đ muốn đi học nữa luôn. Đeo bám 3 <a href="https://confession.vn/12216-au-dam-xin-chao-cac-ban-minh-la-neu-k57-thuc-su-khi-tam-su-lai-minh-van-thay-so-so-ung-nhu-nhu/" title="năm" alt="năm">năm</a> cấp 3, lên đại học cứ tưởng thoát khỏi đống ĐẠO HÀM, ai ngờ.... thôi t muốn nói nữa :))) Ảnh: Nhân Văn Cfs #bae