Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/khtncfs
admin
4 năm trước
Vài sự thật sinh viên mới nhập học nên biết #JL Ps: ảnh vui cuối
Hình mô tả cho bài confession
Vài sự thật sinh viên <a href="https://confession.vn/117xx-share-tu-inboxcon-tre-ung-cham-cham-ong-luong-hay-ia-vi-en-som-chao-cac-ban-minh-it-viet-cfs-n/" title="mới nhập" alt="mới nhập">mới nhập</a> học <a href="https://confession.vn/tuong-tac-nao-cac-ban-3-toptroll/" title="nên biết" alt="nên biết">nên biết</a> #JL Ps: ảnh vui cuối tuần<br/><br/>[facebook https://www.facebook.com/KHTNCFS/photos/a.477470192307930.1073741825.475174192537530/1763752887012981/?type=3 ]</div>