Bình luận

Thích nhất "Tuổi trẻ, phải sống như chưa từng được sống." "Cứ yêu đi. Đổ vỡ cũng không sao, buồn cũng không sao, đau cũng không sao. Đổ vỡ thì làm lại, làm lại hai lần chưa được thì nhiều lần." "Phải độc lập. Phải cố gắng. Tự mình học, tự mình cố gắng, tự mình kiếm việc làm, tự mình kiếm tiền, tự xây dựng sự nghiệp. Rồi sau này có con cái, sẽ có nhiều hơn những câu chuyện để kể. "
Không lướt newfeed thì lại bỏ qua thứ bổ ích này. Nhờ thứ này mà từ bỏ newfeed. Vậy cuối cùng thì điều nào mới giúp ta thực sự. Hóa ra trên đời chẳng có gì tuyệt đối là chính xác.mọi thứ đều là tương đối. Chỉ duy nhất điều vừa nói là tuyệt đối @@ đm đời đúng là loằng ngoằng mà