Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/maconfession2
giấu
một năm trước
vài câu hỏi dành cho các fan thanh gươm diệt quỷ
1 bạn thích hà trụ với nezuko hay zenitsu với nezuko 2.trong họ nhà kochou bạn thích ai nhất 3.bạn thích ai nhất bộ truyện 4.bạn ấn tượng hay đồng cảm với con quỷ trong thập nhị quỷ nguyệt 5.bạn thích đam mỹ hay bách hợp trong bộ truyện 6.daki với nezuko bạn thấy ai đẹp và mạnh mẽ hơn 7.đụt trụ hay phong sẹo ai mạng hơn 8.trong bộ ba trẻ trâu bạn thích ai 9.trong sát quỷ đoàn bạn thấy thích trụ cột nào nhất trả lời của mình: 1.mình thích hà trụ với nezuko hơn 2.kanae 3.muzan 4.thượng huyền lục (daki và gyutaro) 5.đam mỹ 6.cả hai 7.phong sẹo 8.trư trụ 9.hà trụ