Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/cfs-phimanh-idol
ntnh
một năm trước
vài bạn Blink hơi mù quáng
không có ý gì nhưng mà Một Vài bạn Blink kiểu ếch ngồi đáy giếng luôn cho idol mình là nhất mặc dù sự thật không đúng như vậy