Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/hustconfession
admin
4 năm trước
Và bùn hơn khi nhận ra rằng chưa từng có nyc :(
Hình mô tả cho bài confession
Và bùn <a href="https://confession.vn/mot-tan-binh-cap-3-la-hoc-sinh-gioi-tu-lop-1-toi-lop-9-tai-tphcm-gui-t/" title="hơn" alt="hơn">hơn</a> khi nhận ra rằng <a href="https://confession.vn/may-quatet-en-noi-roi-giet-no-mau/" title="chưa từng" alt="chưa từng">chưa từng</a> có nyc :(