Bình luận

Thôi cái gì đến nó đến.nhưng cần lắm đội uzbekistan chặn được vn lên ngôi.hahaha tuổi lồn sánh vai được với u23 hiện h.