Bình luận

Có một nguyên tắc k bao giờ sai. Đó là: trọng tài luôn luôn đúng. Nực cười. Mắt của trọng tài sáng như sao. S mà muốn chửi thề quá. Việt Nam ơi! Cố lên!