Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/neuconfessions
admin
4 năm trước
Đừng đi ăn 1 mình nữa nhé.. Tiện đây cũng đừng Đi xem phim, đi
Hình mô tả cho bài confession
Đừng đi ăn 1 <a href="https://confession.vn/135-tai-sao-me-luon-so-sanh-con-voi-nguoi-khac-con-hoc-bach-khoa-cung/" title="mình" alt="mình">mình</a> nữa nhé.. Tiện đây <a href="https://confession.vn/nhu-kieu-mat-tich-luon/" title="cũng" alt="cũng">cũng</a> đừng Đi xem phim, đi uống trà sữa, đi ăn, đi chơi,...v....v...nói chung là đi <a href="https://confession.vn/13622-con-trai-an-ong-ma-luc-nao-cung-c-cai-gi-cung-c-the-nay-co-phai/" title="1 " alt="1 ">1 </a> mình...mà nên có tâm 1 chút...RỦ BẠN ĐI NHA :)